Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 11 Απρίλιος 2024.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Protogramma Informatics Single Member PC Single Member PC
Λεωφ. Παπανικολάου 150 Πεύκα (Εμπορικό Κέντρο Αγία Κυριακή)
Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη - Τηλ. 2310674429
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@protogramma.gr
Αριθμός τηλεφώνου: +302310674429
ΑΔΑ: ΦΠΑ: 801280029

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του Protogramma Informatics Single Member PC Single Member PC:

Fotios Papadopoulos

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην E Thessalonikis με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.