// ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το απόλυτο εργαλείο Τήρησης και Ελέγχου Λογιστικών Βιβλίων για την Κύπρο

H Protogramma Informatics σε συνεργασία με την Epsilon Net προσφέρει στην κυπριακή αγορά, το καινοτόμο πρόγραμμα νέας γενιάς PYLON Accounting Cyprus, ειδικά διαμορφωμένο για τα λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία της Κύπρου.

Καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών του λογιστικού γραφείου για την τήρηση και παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων για κάθε μορφή επιχείρησης

Φιλικό περιβάλλον σχεδιασμένο σε τεχνολογία αιχμής, προσφέρει καινοτόμες λειτουργίες και ιδέες αφήνοντας παράλληλα τεράστια περιθώρια παραμετροποίησης και προσαρμογής στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη

Πλήρως εναρμονισμένο με τα Κυπριακά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Αυτόματη και γρήγορη καταχώρηση λογιστικών άρθρων μέσω της λειτουργίας Quick Entry, χωρίς κόπο

Εύκολη άντληση λογιστικών άρθρων από το ERP της επιχείρησης – πελάτη σας

// Πρωτοποριακό user interface

50% πιο γρήγορο, ακόμη πιο εξατομικευμένο, 100% πιο φιλικό

Διαχειρίζεται σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλα τα υποσυστήματα που αφορούν την πλήρη λειτουργία των αναγκών του λογιστικού σας γραφείου:

// Δυνατότητες

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Πολυεταιρικό
Πολυεταιρικό

(Multi-Company)

Πολυνομισματικό
Πολυνομισματικό

Multi-Currency

Πολυγλωσσικό
Πολυγλωσσικό

Multi-Language

Πλήρης διαχείριση λογιστικής
Πλήρης διαχείριση λογιστικής

Λογιστικά Άρθρα, Ημερολόγια, Εκτυπώσεις, Οικονομικές καταστάσεις, Reporting

Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας
Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας

SIC (Selective Inter-Company) με την οποία επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των δεδομένων

Διαχείριση παγίων
Διαχείριση παγίων

Εργασία υπολογισμού αποσβέσεων και αυτόματης δημιουργίας λογιστικού άρθρου αποσβέσεων.

Online και Offline ενημέρωση της Λογιστικής
Online και Offline ενημέρωση της Λογιστικής

Από την εμπορική διαχείριση (Αγορές, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Πληρωμές, Δαπάνες κλπ.)

Ανεξάντλητες δυνατότητες λογιστικής πληροφόρησης
Ανεξάντλητες δυνατότητες λογιστικής πληροφόρησης

Μέσω πολλαπλών ημερολογίων

Ενσωματωμένα φορολογικά έντυπα
Ενσωματωμένα φορολογικά έντυπα

Με άμεση και αυτόματη ενημέρωση

Νέα γενιά σχεδιασμού λογιστικού σχεδίου
Νέα γενιά σχεδιασμού λογιστικού σχεδίου

Με πλούσιες δυνατότητες και ευέλικτο τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης λογαριασμών

Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη παραμετροποίηση
Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη παραμετροποίηση

Με την επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net

 • Αυτόματη ενημέρωση όλων των φορολογικών εντύπων από Λογιστικές καταχωρήσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή με ένα κλικ όλων των εντύπων με υποστήριξη όλων των μεθόδων υποβολής (υπόχρεος, λογιστής, εκπρόσωπος, κλπ.)
 • Καταχώρηση πληροφοριακών δεδομένων ανά έντυπο
 • Πολλαπλά συστήματα παγίων (Φορολογικό, Λογιστικό, ΔΛΠ, κλπ.)
 • Πολλαπλοί συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο με χρήση ημερομηνιακών διαστημάτων
 • Δυνατότητα ενιαίας ενημέρωσης κίνησης παγίου ή για κάθε σύστημα παγίου χωριστά
 • Υποστήριξη περιόδων αδράνειας παγίου, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, κλπ.
 • Παρακολούθηση σχετιζόμενων παγίων
 • Υπολογισμός αποσβέσεων με ελεύθερη επιλογή περιοδικότητας
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων
 • Ταχύτητα στην καταχώρηση με ελεύθερη προσαρμογή της σχεδίασης της φόρμας και τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου, ανά χρήστη
 • Πρότυπα άρθρα και «έξυπνες» λειτουργίες, όπως π.χ. ενημέρωση πεδίου τύπου παραστατικού από τελευταία ενημέρωση συναλλασσόμενου
 • Δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης ξένων νομισμάτων
 • Άμεση πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενου, στοιχεία CRM, καρτέλα λογ/σμού
 • Πληθώρα φίλτρων και παραμετροποιήσεων σε επίσημες και πληροφοριακές εκτυπώσεις
 • Προφίλ εκτυπώσεων για άμεση εκτέλεση προ-παραμετροποιημένων εκτυπωτικών με ένα κλικ
 • Εκτύπωση σε χαρτί, εξαγωγή σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων (.pdf, .xls, .doc, κλπ.) και εμφάνιση σε WYSIWYG ή πλέγμα (grid)
 • Data zoom-in μέχρι και επίπεδο άρθρου / εγγραφής
 • Ελεύθερος σχεδιασμός custom εκτυπώσεων μέσω συστήματος E.R.G. (Easy Report Generator)
 • Δημιουργία πολλαπλών Προτύπων για όλα τα είδη Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές,Μεταβολή Καθαρής Θέσης)
 • Δυναμική διαμόρφωση Ενοτήτων, Κονδυλίων και Στηλών ανα Πρότυπο με δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου
 • Ορισμός πλήθους Περιόδων Οικονομικής Κατάστασης
 • Αυτόματη ανάκτηση και συμπλήρωση Κατάστασης με Ανάκτηση από Δεδομένα Λογιστικής και Αποθηκευμένη Κατάσταση
 • Δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης σε πολλαπλά νομίσματα και γλώσσες
 • Σύνδεση με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή της αγοράς και ενημέρωση κινήσεων, συναλλασσόμενων και λογαριασμών μέσω του μοναδικού εργαλείου «Import Designer»
 • Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων μέσω του εργαλείου «FastImport»
 • Ενσωμάτωση και ενοποίηση δεδομένων Λογιστικής από όλες τις εφαρμογές της σειράς Pylon
 • Ενημέρωση από τις εφαρμογές Extra, Hyper, Business και Pylon Μισθοδοσία
 • PYLON Commercial
 • PYLON Hospitality
 • PYLON Restaurant
 • PYLON Retail
 • PYLON ERP
// Πλεονεκτήματα

Δυνατότητες που κάνουν τη διαφορά

Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας

Βάλτε τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία ετοιμασίας των φορολογικών και λογιστικών σας εντύπων. Υπολογίστε και συμπληρώστε αυτόματα όλα τα έντυπα και υποβάλετέ τα με ένα κλικ στην εκάστοτε ηλεκτρονική υπηρεσία του TaxisNet.

Οι χρήσεις έχουν πλήρη αυτοτέλεια μεταξύ τους και μπορούν μεταξύ τους να έχουν διαφορετικές περιόδους (μήνας, εβδομάδα, μέρα, κλπ), κατηγορία βιβλίων ή ακόμα και Λογιστικά Σχέδια! Έτσι μπορείτε πιο εύκολα να διατηρείτε όλα τα δεδομένα σας συγκεντρωμένα και να μη χρειάζεται να δημιουργήσετε νέα εταιρεία κάθε φορά που προκύπτει μία μικρή ή μεγάλη αλλαγή στις λογιστικές της παραμέτρους!

Με την ευκολία ενός κλικ δείτε τα οικονομικά στοιχεία ενός συναλλασσόμενου, πάρτε την τρέχουσα Οικονομική Εικόνα, κάντε συγκρίσεις με το παρελθόν και αξιολογείστε τις επιδόσεις της επιχείρησης με τους Αριθμοδείκτες και αναβαθμίστε εύκολα και γρήγορα το χρηματοοικονομικό reporting της επιχείρησής!

Εξάγετε το Report σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε (όπως Pdf, Word, Excel, Csv) και μοιραστείτε το με αυτούς που θέλετε για το επόμενό σας meeting!

Μετατρέψτε τη λογιστική σας εφαρμογή στο απόλυτο εργαλείο διοικητικής και οικονομικής πληροφόρησης.

Τα extra out of the box- custom πεδία που είναι διαθέσιμα σε κάθε σας καταχώρηση είναι ικανά να ενσωματώσουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε είτε αναβαθμίζοντας το reporting της Οικονομικής Διεύθυνσης είτε προσφέροντας μία γέφυρα επικοινωνίας με άλλα συστήματα και κέντρα πληροφόρησης της κάθε επιχείρησης.

// Digital Accounting Cyprus

Το απόλυτο εργαλείο ψηφιοποίησης, διαχείρισης και καταχώρησης εγγράφων σε μια ενιαία και μόνο ενσωματωμένη διαδικασία.

Ψηφιοποιήστε, καταχωρείστε αυτόματα και αρχειοθετήστε ηλεκτρονικά όλα τα παραστατικά του γραφείου σας χρησιμοποιώντας μόνο τη συσκευή σας (scanner, tablet, κινητό)

Χωρίς επιπλέον χρεώσεις με βάση τον όγκο των παραστατικών

Χωρίς κανένα επιπλέον κόστος παραμετροποίησης / εγκατάστασης

Χωρίς χρήση και χωρίς απασχόληση της γραμμή του Internet σας

Χωρίς ανάγκη «εκμάθησης» για αξιόπιστη λειτουργία

Δείτε το βίντεο
// Mobility

Όλες οι διαδικασίες, Mobile!

Ψηφιοποιήστε, καταχωρείστε αυτόματα και αρχειοθετήστε ηλεκτρονικά όλα τα παραστατικά του γραφείου σας χρησιμοποιώντας μόνο τη συσκευή σας (scanner, tablet, κινητό) !

// Απόκτηση

Χωρίς κόστος αγοράς, ποτέ!

Αποκτήστε σήμερα το Pylon Accounting Cyprus μόνο με την αξία του ετήσιου συμβολαίου χωρίς να απαιτείται κόστος αγοράς ποτέ!

// ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζητήστε πληροφορίες

Δείτε τα οφέλη του Pylon Accounting Cyprus & Digital Accounting Cyprus

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε τα οφέλη χρήσης του Pylon Accounting Cyprus & Digital Accounting Cyprus