Τεχνολογία

Oι περισσότεροι συνεργάτες μας διαθέτουν e-shop και σίγουρα μετράνε την απόδοση του με το δημοφιλές εργαλείο της Google, Google Analytics. Όπως ίσως γνωρίζετε, η Google ανακοίνωσε το τέλος του Universal Analytics (UA) υπέρ του πιο προηγμένου και πλούσιου σε λειτουργίες Google Analytics 4 (GA4). Η μετάβαση έχει πραγματοποιηθεί από τον Ιούλιο του 2023, όταν και σταμάτησε να καταγράφει δεδομένα το UA.

Τι θα γίνει στις 30/6/2024;

Μέχρι και τις 30/6/2024 η Google θα παρέχει πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα που έχετε συλλέξει στο UA. Την 1/7/2024 η πρόσβαση αυτή θα χαθεί και τα δεδομένα που είχατε συλλέξει θα διαγραφούν.

Τι χρειάζεται να κάνετε;

Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, θα πρέπει να δημιουργήσετε άμεσα Google Analytics 4 και να το ρυθμίσετε ώστε να καταγράφει τα συμβάντα από την ιστοσελίδα ή e-shop σας.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εξάγετε τα δεδομένα από το Universal Analytics πριν αυτό διαγραφεί.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Στην Protogramma Informatics, μπορούμε να διασφαλίσουμε τόσο την διαφύλαξη των ιστορικών δεδομένων σας από το Universal Analytics, αλλά και την δυνατότητα να συνεχίσετε να ανατρέχετε σε αυτά σε αυτά μέσω της εφαρμογής Microsoft Power BI.

Η εφαρμογή συνδέεται απ’ ευθείας με το Google Universal Analytics και αφού μεταφέρει τα δεδομένα σας σε δική της βάση, δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού Dashboards και αναφορών ώστε να έχετε τις προβολές που επιθυμείτε.

Έτσι. μέσω του Power BI, μπορείτε όχι μόνο να έχετε όποτε θέλετε εσείς και η ομάδα marketing της εταιρείας σας πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα, αλλά ακόμα να προσθέσετε και το νέο Analytics 4 ή και δεδομένα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ώστε να έχετε συγκεντρωμένα τις κρίσιμες πληροφορίες σας σε μία εφαρμογή.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας ώστε να διαφυλάξετε τα ιστορικά δεδομένα σας και να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη πρόσβασή σας σε αυτά.