Εταιρικά Νέα


Από το 2006, όταν και η ηλεκτρονική τιμολόγηση θεσμοθετήθηκε νομοθετικά, ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων άρχισε να υιοθετεί αυτή τη μέθοδο, καταγράφοντας εμφανείς μειώσεις στα λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα, καθώς και στον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών τιμολόγησης. Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά με τους εμπορικούς τους εταίρους, εξαλείφοντας την ανάγκη για φυσική αποθήκευση και ανταλλαγή εγγράφων.

Η χρήση ενός παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιτρέπει στις εταιρείες να απαλλαγούν από τις διαδικασίες που περιλαμβάνουν οι παραδοσιακές τιμολογήσεις, αφού αναλαμβάνει την ασφαλή διαβίβαση των παραστατικών προς την ΑΑΔΕ και την φύλαξη τους για 5 χρόνια όπως προβλέπει η νομοθεσία. Στην περίπτωση έκδοσης παραστατικών λιανικής, αναλαμβάνει και την σήμανση κάθε παραστατικού με ψηφιακή υπογραφή, εξαλείφοντας την ανάγκη για χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Από 1/1/2024, για επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο και έχουν συμβάσεις που υπερβαίνουν τις 2500€, η χρήση παρόχου έχει καταστεί υποχρεωτική. Η υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναλαμβάνει την:

  • Έκδοση παραστατικού από προμηθευτή δημοσίου
  • Έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων μέσω ειδικών διεπαφών με Γ.Γ.Π.Σ.
  • Αποστολή παραστατικού προς την ΑΑΔΕ και λήψη MARK και συμβολοσειράς αυθεντικοποίησης
  • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Παραστατικού και αποστολή στο κέντρο διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ μέσω PEPPOL
  • Λήψη του παραστατικού από το ΚΕΔ και δρομολόγηση προς Αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή
  • Επιστροφή Αποδεικτικού παραλαβής και επεξεργασίας από το ΚΕΔ
  • Ενημέρωση προς τον προμηθευτή με την κατάσταση επεξεργασίας του παραστατικού από την αναθέτουσα αρχή μέσω μηνυμάτων

Ενώ προς το παρόν υποχρέωση χρήσης παρόχου έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν συμβάσεις άνω των 2500€ με το δημόσιο, από 1/1/2025 αναμένεται να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους για κάθε B2G (Business to Government) συναλλαγή οποιασδήποτε αξίας.

Στην Protogramma Informatics αναλαμβάνουμε την διάθεση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των 2 δημοφιλέστερων λύσεων παρόχου Ηλεκτρονικής τιμολόγησης, Impact της Softone & Epsilon Digital της Epsilon Net.

Και οι 2 λύσεις καλύπτουν πλήρως όλες τις ανάγκες μια επιχείρησης σε όποιο κλάδο και αν δραστηριοποιείται (B2C, B2B) και τις ανάγκες συναλλαγών με το δημόσιο (B2G). Η λύση της Impact μπορεί να συνδεθεί με ERP συστήματα της Softone, ενώ η λύση της Epsilon με τα ERP της εταιρείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την βέλτιστη λύση & υλοποίηση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.