Εταιρικά Νέα

Τα τελευταία χρόνια, και στο πλαίσιο της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA, έχουν επικυρωθεί πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με την διαχείριση των συναλλαγών και την αποστολή δεδομένων φορολογικών εγγράφων στην ΑΑΔΕ, καθιστώντας απαραίτητη την ανάλογη προσαρμογή των επιχειρήσεων (σε επίπεδο hardware και/ή software).

Ανάμεσα σε αυτές τις παρεμβάσεις, περιλαμβάνεται και η πρόσφατη υπουργική απόφαση που ορίζει την υποχρεωτική ανάκληση ή/και αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ με φορολογικούς μηχανισμούς νέου τύπου με την ονομασία «ΦΗΜΑΣ» (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Άθροισης και Σήμανσης) μέχρι και την 30η Ιουνίου 2024.

Οι επιχειρήσεις θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε αντικατάσταση των υφιστάμενων φορολογικών μηχανισμών με νέου τύπου με την ονομασία «ΦΗΜΑΣ» (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Άθροισης και Σήμανσης), ή την απόσυρση των παλιών ΕΑΦΔΣΣ και την υιοθέτηση Υπηρεσίας Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η υπηρεσία παρέχει μια ευέλικτη και τεχνολογικά προηγμένη λύση που προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές της νομοθεσίας, επιτρέποντας την άμεση έκδοση παραστατικών και τη μεταφορά δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA χωρίς την ανάγκη χρήσης φορολογικών μηχανισμών. Με αυτόν τον τρόπο, απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από το κόστος, τα λειτουργικά προβλήματα, την ανάγκη υποστήριξης και την τακτική ενημέρωση/αναβάθμιση, καθώς και την πολυπλοκότητα που συνδέεται ειδικότερα με τη μεταφορά των δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

Νέοι μηχανισμοί “ΦΗΜΑΣ”

Εναλλακτικά, για τους πελάτες που επιθυμούν να συνεχίσουν την “παραδοσιακή” έκδοση φορολογικών παραστατικών μέσω hardware, αυτό θα είναι πλέον εφικτό μόνο με τους νέους ΦΗΜΑΣ, οι οποίοι συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές της σχετικής υπουργικής απόφασης Α.1155 για τη διασύνδεση ERP με ΦΗΜ και EFT/POS για όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων (προκαταβολές, δεσμεύσεις, μεταχρονολογημένες ηλεκτρονικές εισπράξεις).

Στην Protogramma Informatics υποστηρίζουμε τις υπηρεσίες παρόχων τόσο για τα ERP της Softone και Epsilon Pylon όσο και την παροχή και την εγκατάσταση φορολογικών μηχανισμών και ταμειακών μηχανών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα οφέλη και τους περιορισμούς της κάθε επιλογής και να βρούμε την βέλτιστη λύση για εσάς και την επιχείρησή σας.